Werkwijze

 

Een traject begint vrijwel altijd met een eerste kennismakingsgesprek, meestal telefonisch. Wanneer er een klik is volgt er een intake gesprek. 

 

Het intakegesprek:

Vooraf stuur ik een intakeformulier.  Het bied mij de gelegenheid, om mij alvast voor te bereiden op het eerste gesprek met de ouder(s).

De ouder komt alleen, er is dan ruimte voor de ouder om vrij uit te kunnen spreken  over de reden van aanmelding. Heb je liever dat uw kind bij het intake gesprek aanwezig is? Geen probleem natuurlijk. 

 

Tijdens dit gesprek zullen we samen kijken naar de hulpvraag en welke vorm van coaching we kunnen inzetten.  In de meeste gevallen zal een traject bestaan uit 6 tot 8 kindsessies. 

Wanneer er een klik is  en een akkoord met de algemene voorwaarden maken we vervolg afspraken voor de sessies. 

 

Wanneer er sprake is van gescheiden ouders, dienen gezaghebbende ouders toestemming te geven voor een kindercoach traject.  

 

Wanneer kinderen jonger zijn dan 9 jaar, coach ik (in de meeste gevallen) de ouders in de omgang met een hun kind.

Wanneer één van de gezaghebbende ouders geen toestemming geeft,  kan ik  alleen vraagouder coachen. 

 

 

Coachsessies

De coaching werkt oplossingsgericht, dit houdt in dat uw kind leert om zelf tot oplossingen te komen. Als kindercoach kijk ik mee in het proces. 

 

We beginnen met het in kaart brengen van de hulpvraag, wat is de hulpvraag van je kind. Wat is uw kind nodig om weer in balans te komen. 

 

Tijdens de coachsessies maak ik gebruik van allerlei werkvormen,zoals:

het Coachee spel,

rollenspellen,

knutselen,

tekenen,

 (kaart)spelletjes over emoties en positieve gedachten,

een wandeling, verzorgen of spelen met dieren, bijvoorbeeld wandelen met de hond of de pony,  knuffelen met de pony, een ritje met paard en wagen o.i.d..

 

Dit is afhankelijk van wat er bij jouw kind past.  Dit is van te voren ook niet aan te geven, jouw kind geeft dit tijdens de sessies aan.

 

Mijn doel is om op een leuke inspirerende manier met uw kind te werken aan de gestelde doelen. 

 

Wanneer we een aantal sessies verder zijn, meestal na 4 sessies, zal er een gesprek plaatsvinden. In dit gesprek zullen we kijken of er nog een vervolg afspraak nodig is. Een traject omvat meestal zo’n 6 tot 8 sessies, afhankelijk van de (hulp)vraag van jouw kind.

 

Evaluatie

Na het traject zal er een eind evaluatie met de ouders plaatsvinden, soms is het na 4 sessies genoeg  en in andere gevallen zijn er meerdere sessies nodig.  Wat ik in het gesprek aangeef zal ik van te voren met jouw kind bespreken, jouw kind kan dan bij mij aangeven wat ik wel en wat ik niet ga bespreken met de ouders.  In het evaluatie gesprek zal ik mijn bevindingen aan u kenbaar maken.

 

Wanneer we tijdens de evaluatie besluiten dat het gewenste resultaat bereikt is, kun je er voor kiezen om een verslag te laten maken. Je dient hier schriftelijk toestemming voor te geven.  

 

Voor alle gesprekken en sessies heb ik als kindercoach een geheimhoudingsplicht, ik breng geen informatie over jouw en je kind naar buiten, tenzij dit met jouw besproken is, bijvoorbeeld voor een gesprek met derden (leerkrachten o.i.d.)

 

Nazorg

Mocht je  in de maanden na het traject nog vragen hebben, tegen dingen aanlopen  of je  kind heeft behoefte aan een sessie, kun je   natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

 

 

Als een kind weet waar het goed in is, kan het die kwaliteiten gebruiken om zich sterker te maken.  Als kindercoach help ik jouw kind graag op weg naar een toekomst vol groei en vertrouwen.